ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΡΕΜΑΤΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΣΤΑ Ο.Τ. 72, 67, 67Α, 67Β, 140,142, 146, 145, 149 ΚΑΙ 150 ΤΗΣ Δ.Ε. ΡΑΦΗΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΡΕΜΑΤΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΣΤΑ Ο.Τ. 72, 67, 67Α, 67Β, 140,142, 146, 145, 149 ΚΑΙ 150 ΤΗΣ Δ.Ε. ΡΑΦΗΝΑΣ

Σύμφωνα με την υπ΄αρίθμ. 218/2020 (ΑΔΑ: ΩΗΗΝΩ16-972) απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου  θα πραγματοποιηθεί ανάρτηση σύμφωνα με την μελέτη :  «ΔΡΑΣΕΙΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ  ΡΑΦΗΝΑΣ » στο Δημαρχείο Ραφήνας Πικερμίου, (Αραφανίδων Αλών 12, Ραφήνα, Τεχνική Υπηρεσία τηλ.2294321028)  τις εργάσιμες ημέρες από τις 9.00 έως τις 13.00, εώς 21 Φεβρουαρίου 2021.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως προσέλθουν να λάβουν γνώση και υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις.

Η ένσταση θα πρέπει να υποβάλλεται στην Υπηρεσία ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ

Σχετικά Αρχεία:

Α.Δ.Σ. 218/2020

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΛΥΣΗΣ-ΠΙΝ1

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΛΥΣΗΣ-ΠΙΝ2

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΛΥΣΗΣ-ΠΙΝ3
 

Σχέδια τροποποιησης : 1.1 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ1.2 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ1.3 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 21 ΜΑΪΟΥ 2021 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΣ 41/2021