ΑΜΕΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΑΜΕΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Με την ομαλοποίηση και τον έλεγχο του μετώπου της πυρκαγιάς, και το «καλώς έχει» από την Πολιτική Προστασία, όλο το δυναμικό και τα συνεργεία των συναρμόδιων Υπηρεσιών του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου ξεκίνησαν τις παρεμβάσεις αποκατάστασης σε ολόκληρο το εύρος που είχαν καταγραφεί προβλήματα και στις υποδομές λειτουργίας, αρμοδιότητάς τους.

Ειδικότερα:

ΠΡΑΣΙΝΟ

 Ξεκίνησαν οι κοπές και απομακρύνσεις  πεσμένων δέντρων στην Διώνη, από την Β είσοδο (Βεργίνας) και σε όλη την ευρύτερη περιοχή από συνεργείο παρέμβασης όπως επίσης και στην περιοχή του Ντραφίου στις οδούς Αχαιών-Ανεξαρτησίας-Δωριέων-Ελαιώνων-Θρακών κ.α.

ΎΔΡΕΥΣΗ

Άμεση επέμβαση συνεργείων για την αποκατάσταση καμένου αγωγού δικτύου ύδρευσης:

στην Διώνη επί της οδού Πτολεμαίου Σωτήρος, 

στο Ντράφι επί των οδών Αγαμέμνονος και Αθήνας σε δύο σημεία.

Επισκευή πυροσβεστικού κρουνού επί της Αδαμοπούλου μετά από ζημιά που προκλήθηκε από πυροσβεστικό όχημα.

Έλεγχος δεξαμενών, αντλιοστασίων, βανών, και φρεατίων.

Επικοινωνία με ΕΥΔΑΠ και επιτόπου αυτοψία στους σταθμούς παροχής υδροδότησης στην Καλισίων στο Ντράφι καθώς και στην Αγγελου Σικελιανού στην Καλλιτεχνούπολη ώστε να δοθούν άμεσα περισσότερα κυβικά λόγω αυξημένης ζήτησης προς πυρόσβεση.

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ

Τμήμα ηλεκτροφωτισμού μαζί με συνεργεία  και την υπηρεσία ύδρευσης σε σημεία αντλιών ύδρευσης για έλεγχο και αποκατάσταση ηλεκτρολογικών προβλημάτων και μεταφορά γεννήτριας στο σημείο των αντλιών επί της οδού Ρουμέλης ώστε αν παραστεί ανάγκη να δοθεί άμεσα ρεύμα.

Η καταγραφή προβλημάτων προς αποκατάσταση σε κάθε επίπεδο, ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός των παρεμβάσεων των Υπηρεσιών μας συνεχίζεται χωρίς διακοπή.