Ανάρτηση «Πολεοδομικού - Ρυμοτομικού Σχεδίου» για τις ΜΠΕ1: Αγία Μαρίνα, ΜΠΕ2: Μάτι, ΡΠΕ1: Κόκκινο Λιμανάκι, ΡΠΕ2: Σκουφέϊκα, ΡΠΕ3: Πευκώνας, καθώς και της προσαρμογής των οριογραμμών με έργα στα υδατορέματαΑμπελούπολη (ΠΡ ΑΜΠ 1 έως 2), Ζούμπερι (ΠΡ ΖΟΥ 0

Ανάρτηση «Πολεοδομικού - Ρυμοτομικού Σχεδίου» για τις ΜΠΕ1: Αγία Μαρίνα, ΜΠΕ2: Μάτι, ΡΠΕ1: Κόκκινο Λιμανάκι, ΡΠΕ2: Σκουφέϊκα, ΡΠΕ3: Πευκώνας, καθώς και της προσαρμογής των οριογραμμών με έργα στα υδατορέματαΑμπελούπολη (ΠΡ ΑΜΠ 1 έως 2), Ζούμπερι (ΠΡ ΖΟΥ 0

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες να προσέλθουν εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την Παρασκευή 5-8-2022 και από τις 09:30 π.μ. έως τις 13:30 μ.μ., προκειμένου να λάβουν γνώση του «Πολεοδομικού - Ρυμοτομικού Σχεδίου» για τις ΜΠΕ1: Αγία Μαρίνα, ΜΠΕ2: Μάτι, ΡΠΕ1: Κόκκινο Λιμανάκι, ΡΠΕ2: Σκουφέϊκα, ΡΠΕ3: Πευκώνας, καθώς και των προσαρμογών των οριογραμμών με έργα στα υδατορέματα  Αμπελούπολη (ΠΡ ΑΜΠ 1 έως 2), Ζούμπερι (ΠΡ ΖΟΥ 0 έως 4), Νέου Βουτζά (ΠΡ ΒΟΥ 1 έως 4), Παππά (ΠΡ ΠΑΠ 1 έως 2) και Πευκώνα (ΠΡ ΠΕΥ 1), σύμφωνα με την παρ.2 του αρ.1 του από 7-6-2022 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ Δ’ 398/2022)  και κατάργηση τμημάτων οριογραμμών με έργα ρέματος Ζούμπερι, όπως θεσμοθετήθηκαν με το ΦΕΚ 152Δ/7-6-2011,ως εξής:

  • για ιδιοκτησίες εντός των Πολεοδομικών Ενοτήτων του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου μετά από ραντεβού στο Δημοτικό Κατάστημα (Διεύθυνση: Αραφηνίδων Αλών 12, 19009 Ραφήνα, τηλ: 22943 21042), ή στην ιστοσελίδα www.rafina-pikermi.gr
  • για ιδιοκτησίες εντός των Πολεοδομικών Ενοτήτων του Δήμου Μαραθώνα μετά από ραντεβού στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης (Διεύθυνση: Λεωφ. Μαραθώνος 104, 19005 Νέα Μάκρη, τηλ.: 22943 20528), ή στην ιστοσελίδα www.marathon.gr.

Τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται ή ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή στο πρωτόκολλο κάθε δήμου, ή ηλεκτρονικά ως εξής:

  • για ιδιοκτησίες εντός των Πολεοδομικών Ενοτήτων του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή στη Διεύθυνση: Αραφηνίδων Αλών 12, 19009 Ραφήνα, ή ηλεκτρονικά στο e-mail: protokolo@0164.syzefxis.gov.gr
  • για ιδιοκτησίες εντός των Πολεοδομικών Ενοτήτων του Δήμου Μαραθώνα ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή στη Διεύθυνση: Λεωφ. Μαραθώνος 104, 19005 Νέα Μάκρη, ή ηλεκτρονικά στο e-mail:info@marathon.gr.

Σχετικά Αρχεία:

Διαβιβαστικό στους Δήμους.pdf

Οριζοντιογραφία Ρέματος Αμπελούπολης (1).pdf

Οριζοντιογραφία Ρέματος Αμπελούπολης (2).pdf

Οριζοντιογραφία Ρέματος Ζούμπερη (1).pdf

Οριζοντιογραφία Ρέματος Ζούμπερη (2).pdf

Οριζοντιογραφία Ρέματος Ζούμπερη (3).pdf

Οριζοντιογραφία Ρέματος Ζούμπερη (4).pdf

Οριζοντιογραφία Ρέματος Ζούμπερη (5).pdf

Οριζοντιογραφία Ρέματος Ν Βουτζά (1).pdf

Οριζοντιογραφία Ρέματος Ν Βουτζά (2).pdf

Οριζοντιογραφία Ρέματος Ν Βουτζά (3).pdf

Οριζοντιογραφία Ρέματος Ν Βουτζά (4).pdf

Οριζοντιογραφία Ρέματος Παππά (1).pdf

Οριζοντιογραφία Ρέματος Παππά (2).pdf

Οριζοντιογραφία Ρέματος Πευκώνα.pdf

Παράρτημα Πίνακας Συντεταγμένων Κορυφών ΟΤ-ΚΧ-ΚΦ.pdf

Πολεοδομικό-Ρυμοτομικό Σχέδιο (1).pdf

Πολεοδομικό-Ρυμοτομικό Σχέδιο (2).pdf

Πολεοδομικό-Ρυμοτομικό Σχέδιο (3).pdf

Πολεοδομικό-Ρυμοτομικό Σχέδιο (4).pdf

Πολεοδομικό-Ρυμοτομικό Σχέδιο (5).pdf

Πολεοδομικό-Ρυμοτομικό Σχέδιο (6).pdf

Πολεοδομικό-Ρυμοτομικό Σχέδιο (7).pdf

Πολεοδομικό-Ρυμοτομικό Σχέδιο (8).pdf

Πολεοδομικό-Ρυμοτομικό Σχέδιο (9).pdf

Πολεοδομικό-Ρυμοτομικό Σχέδιο (10).pdf

Πολεοδομικό-Ρυμοτομικό Σχέδιο (11).pdf

Πολεοδομικό-Ρυμοτομικό Σχέδιο (12).pdf

Πολεοδομικό-Ρυμοτομικό Σχέδιο (13).pdf

Πολεοδομικό-Ρυμοτομικό Σχέδιο (14).pdf

Πολεοδομικό-Ρυμοτομικό Σχέδιο (15).pdf

Πολεοδομικό-Ρυμοτομικό Σχέδιο (16).pdf

Πολεοδομικό-Ρυμοτομικό Σχέδιο (17).pdf

Πολεοδομικό-Ρυμοτομικό Σχέδιο (18).pdf

Πολεοδομικό-Ρυμοτομικό Σχέδιο (19).pdf

Πράξη  75 2022.pdf

ΣΕΛ 148, 149 ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΤ-ΚΧ-ΚΦ

ΣΕΛ-76-77 ΤΟΥ-ΠΙΝΑΚΑ-ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ-ΚΟΡΥΦΩΝ-ΟΤ-ΚΧ-ΚΦ