Ανακοίνωση παράτασης εγγραφών στο Κοιν.Παντοπωλείο