ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν την αίτηση είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (protokolo@0164.syzefxis.gov.gr), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου, Αραφηνίδων Αλών 12, Τ.Κ. 19009, Ραφήνα απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπ’ όψιν κας Σοφίας Παπαγεωργίου (τηλ. Επικοινωνίας: 22943-21056) και κας Φωτιάδη Βασιλικής (τηλ. Επικοινωνίας:22943-21029) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών,  δηλαδή από το Σάββατο 25/07/2020 έως και Δευτέρα 03/08/2020 και ώρα 15:00μ.μ.

  1. Ανακοίνωση ΣΟΧ 4/2020
  2. Εντυπο αίτησης ΣΟΧ_6
  3. Παράρτημα ανακοινώσεων
  4. Υπεύθυνη Δήλωση κωλύματος 8μήνου