ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 10 ΑΤΟΜΩΝ ΙΔΟΧ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 10 ΑΤΟΜΩΝ ΙΔΟΧ

Ακολουθεί ανακοίνωση για την πρόσληψη 10 ατόμων ΙΔΟΧ για τις έκτακτες ανάγκες λόγω πυρκαγιών της 19/7/2022 όπως και η αίτηση που θα πρέπει να συμπληρωθεί.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ