ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΥΠ’ ΑΡΊΘΜ. ΠΡΩΤ. Οικ.ΥΠΕΝ/ΔΤΟΠΕΦ/81336/1234/04-08-2022 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ

10/8/22 – 31/8/22

Σχετικά Αρχεία

οικ ΥΠΕΝ ΔΤΟΠΕΦ 81336 1234 04-08-2022

2_ORIZONTIOGRAFIA_3-S2_1

2_ORIZONTIOGRAFIA_3-S2_2

2_ORIZONTIOGRAFIA_3-S2_3