Απάντηση Δήμου Ραφήνας Πικερμίου σε Βασιλόπουλο: «Έξεστι Κλαζομενίοις ασχημονείν»

Απάντηση Δήμου Ραφήνας Πικερμίου σε Βασιλόπουλο: «Έξεστι Κλαζομενίοις ασχημονείν»

Ο κύριος Βασιλόπουλος, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων και την ιδιότητά του, ως δημοτικού συμβούλου, συνεχίζει την τακτική της «σκύλευσης νεκρών».

Αυτή τη φορά, για την εξυπηρέτηση των πολιτικών του συμφερόντων χρησιμοποιεί την τραγωδία της διολίσθησης εδάφους στην οδό Καρυωτάκη, που έχει ως συνέπεια την καθίζηση μίας κατοικίας, καθώς και εμφάνιση καταρρεύσεων σε γειτονικές.

Ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου και η Τεχνική του Υπηρεσία, από την πρώτη στιγμή έχουν επέμβει και έχουν δρομολογήσει τις διαδικασίες για την υλοποίηση μελετών και άμεσων επεμβάσεων για την αποσυμφόρηση του φαινομένου, το οποίο όμως, μόνο μετά τη σύνταξη των απαραίτητων μελετών θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί συνολικά.

Η επιδιόρθωση της οδού Καρυωτάκη, με πρωτοβουλία της Δημοτικής μας Αρχής, είχε, ήδη, από το 2020, ενταχθεί στο έργο αποκατάστασης υποδομών των πυρόπληκτων περιοχών της Δημοτικής Κοινότητας Ραφήνας, συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 14,8 εκ. €, που υλοποιεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και ο ανάδοχος που έχει αναδειχθεί από τη διαγωνιστική διαδικασία έχει εγκατασταθεί από τις αρχές του καλοκαιριού του 2021 και επεμβαίνει με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του έργου.

Το φαινόμενο της διολίσθησης εδαφών, με αποτέλεσμα την καθίζηση οικιών που εκδηλώνεται έντονα τον τελευταίο μήνα, έχει ενεργοποιήσει κατεπείγουσες διαδικασίες για ανάθεση γεωτεχνικών και γεωλογικών μελετών καθώς και γεωτρήσεων, προϋπολογισμού μελέτης 114.542€ για τα οποία ο δήμος πέτυχε έκπτωση 70%, ενώ επίσης δόθηκε εντολή στο Υπουργείο και στην ανάδοχο εταιρεία, να προβεί άμεσα σε ανακουφιστική τάφρο απορροής των υπόγειων υδάτων που απορροφώνται από το έδαφος στο ανάντη τμήμα της οδού Καρυωτάκη.

Για τα ψεύδη του, ο κύριος Βασιλόπουλος θα δώσει λόγο στη Δικαιοσύνη, για την δε εκμετάλλευση των προβλημάτων των πολιτών, έχει επανειλημμένως «καταδικαστεί» από τη λαϊκή ετυμηγορία.

Όσον αφορά τα οικονομικά συμφέροντα που επικαλείται για τον δήμαρχο, ας γνωστοποιήσει ο ίδιος στους πολίτες τις συναλλαγές του με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να αντιληφθούν όλοι ποιος εξυπηρετεί τέτοιου είδους συμφέροντα.

Αλλά «έξις δευτέρα φύσις» για τον κύριο Βασιλόπουλο, που έχει εργαλειοποιήσει το ψεύδος και τις εμμονές του προκειμένου να αναρριχηθεί στην αυτοδιοικητική πυραμίδα.