ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΛΡ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΛΡ

«ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΗΘΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΤΙ ΕΛΕΓΑΝ ΚΑΙ ΤΙ ΛΕΝΕ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΙ ΥΠΕΓΡΑΦΑΝ ΚΑΙ ΤΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ»

Αξιότιμε κ. Χρυσοφώτη,

με προσοχή ανέγνωσα τις θέσεις της διοίκησης του ΟΛΡ για τον αιφνιδιασμό που επιφυλάξατε στους πολίτες της Ραφήνας , σχετικά με την υπερψήφιση της αιφνίδιας πρότασή σας, περί μη απόδοσης στους πολίτες  της τοποθεσίας – συμβόλου  για την Πόλη , τους κατοίκους και ιδίως τους προερχόμενους εκ Μικράς Ασίας.

Επειδή η αλήθεια δεν έχει πολλά πρόσωπα, καλό είναι για να την τιμούμε,  να την παραθέσουμε χωρίς προσπάθειες διαστρέβλωσης.

Εδώ και δύο χρόνια είχε ξεκινήσει μια διαδικασία απόδοσης στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου τεσσάρων (4) τμημάτων εντός των ορίων της χερσαίας ζώνης του Λιμένα Ραφήνας (πάρκο Καραμανλή, περιοχή Αγ. Νικολάου, παραλία Μαρίκες, παραλία Κοκ. Λιμανάκι), χώροι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση και δεν συνδέονται ούτε άμεσα ούτε έμμεσα με λειτουργικές ανάγκες του 2ου επιβατηγού λιμανιού της χώρας.

Ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου σε συνεννόηση με την Κεντρική Κυβέρνηση, συνέταξε επιχειρησιακό σχέδιο για την αξιοποίηση του παράκτιου μετώπου, το οποίο κατέθεσε στο ΤΑΙΠΕΔ και εγκρίθηκε από τη Γενική του Συνέλευση, ενώ η προηγούμενη Διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας, έλαβε σχετική γνωμοδοτική απόφαση την οποία απέστειλε στη Γενική Συνέλευση του ΤΑΙΠΕΔ και εγκρίθηκε η παραχώρηση των τμημάτων και η απόδοσή τους στο Δήμο, πήρε τις σχετικές υπογραφές από τους συναρμόδιους υπουργούς, αλλά όταν έφτασε για έλεγχο στο Τμήμα Δημόσιας Περιουσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για να δημοσιευθεί σε ΦΕΚ, ζητήθηκαν τροποποιήσεις στα τοπογραφικά γιατί δεν «έκλειναν» οι συντεταγμένες κατά μήκος του θαλάσσιου μετώπου.

Έγινε ενημέρωση των τοπογραφικών διαγραμμάτων και ελήφθη ομόφωνα και με την υπογραφή σας από το σημερινό συμβούλιο με την ίδια ακριβώς σύνθεση μελών στις 22/11/2019 γνωμοδοτική απόφαση με ΑΔΑ 60ΤΧ469ΗΞ8-ΧΥΠ, (την οποία σας διαβιβάζουμε συνημμένα) που επαναβεβαίωσε στο αποφατικό της τον αποχαρακτηρισμό και την παραχώρηση και των τεσσάρων (4) τμημάτων της χερσαίας ζώνης και αποστάλθηκε μαζί με τα επικαιροποιημένα τοπογραφικά και τη μελέτη εκ μέρους του ΟΛΡ από την εταιρεία ΜΑRNET στη Γενική Συνέλευση του ΤΑΙΠΕΔ, η οποία απέστειλε πίσω τα διαβιβασθέντα έγγραφα διότι η μελέτη της εταιρείας MARNET για τον αποχαρακτηρισμό των τμημάτων είχε την υποσημείωση ότι η απόδοση του τμήματος της περιοχής του Αγίου Νικολάου προϋπέθετε την ολοκλήρωση κατασκευής ενός αντιπλημμυρικού έργου στα όρια της ζώνης ευθύνης των δύο οργανισμών Δήμου και ΟΛΡ.

Ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου έδωσε τις σχετικές εγκρίσεις για την υλοποίηση του έργου, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και υλοποιήθηκε στις αρχές του 2020.

Η εταιρεία MARNETεπικαιροποίησε τη μελέτη (σας διαβιβάζεται με τα συνημμένα) και στη σελίδα 10 αυτής, διατυπώνεται σαφέστατα η πρόταση αποχαρακτηρισμού του χώρου της περιοχής του Αγίου Νικολάου.

Αιφνιδίως και αναιτιολογήτως το ίδιο Δ.Σ. του ΟΛΡ ΑΕ με την ίδια ακριβώς σύνθεση αποφασίζει την Παρασκευή 11/12/2020, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου την τροποποίηση της ήδη ληφθείσας απόφασης από το 2019 και προτείνει την απόδοση τριών μόνο εκ των τεσσάρων τμημάτων της χερσαίας ζώνης χωρίς να συμπεριλάβει το συγκεκριμένο χώρο, που αποτελεί τοπόσημο – σύμβολο και λογότυπο του πρώην Δήμου Ραφήνας πριν την Καλλικρατική ένωση με την Κοινότητα Πικερμίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος χώρος φιλοξενεί με δαπάνες του Δήμου, Μνημείο με την προτομή του ευεργέτη και μεγάλου Έλληνα ‘‘Φίλιππου Καβουνίδη’’, ο οποίος έφερε από την Τρίγλια της Προποντίδος του Μικρασιάτες πρόσφυγες το 1922 να στήσουν εδώ τα νέα σπιτικά τους."

ΟΛΡ ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΜ. ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦ.pdf

60ΤΧ469ΗΞ8-ΧΥΠ.pdf