Αποζημιώσεις περιβάλλοντος χώρου - Δωρεάν παροχή μηχανικού για τους δημότες Ραφήνας - Πικερμίου

Αποζημιώσεις περιβάλλοντος χώρου - Δωρεάν παροχή μηχανικού για τους δημότες Ραφήνας - Πικερμίου

Αποζημιώσεις περιβάλλοντος χώρου - Δωρεάν παροχή μηχανικού για τους δημότες Ραφήνας - Πικερμίου

Υπεγράφη από τους Χρ. Σπίρτζη, Γ. Χουλιαράκη και Ευ. Γιαννακίδη η ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση)για τις αποζημιώσεις περιβάλλοντα χώρου, από την καταστροφική πυρκαγιά της 23ης -24ης Ιουλίου 2018.

Για πρώτη φορά αποζημιώνονται πληγέντες για ζημίες σε περιβάλλοντες χώρους ιδιοκτησίας τους με το συνολικό ποσό να αγγίζει τα 2.500.000 ευρώ.

Ανάμεσα στα δικαιολογητικά για τη χορήγηση συνδρομής, είναι και αυτό της Τεχνικής Έκθεσης ιδιώτη, μηχανικού ή άλλου κλάδου με ειδικότητα σχετική με την καταγραφή των βλαβών του περιβάλλοντος χώρου καθώς και του τρόπου αποκατάστασης του.

Πριν ακόμα ξεκινήσουν οι καταθέσεις των δικαιολογητικών, ο Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου εξασφάλισε για τους κατοίκους του, την δωρεάν παροχή ιδιώτη μηχανικού, για όσους δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ.: 2294321034

 

Τι προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση (περιληπτικά):

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:

 

1. Δικαιούχοι συνδρομής αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου ακινήτου είναι όλοι οι ιδιοκτήτες (με πλήρη ή ψιλή κυριότητα) ακινήτων, των οποίων ο περιβάλλων χώρος, οικοπέδου ή γηπέδου, εντός του οποίου βρίσκεται κτήριο που επλήγη από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, έχει πληγεί από την πυρκαγιά.

Συνδρομή αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου δικαιούνται οι ιδιοκτήτες για κάθε ακίνητο ιδιοκτησίας τους εντός του οποίου βρίσκεται κτήριο που επλήγη από τις προαναφερόμενες πυρκαγιές.

Η συνδρομή χορηγείται για την αποκατάσταση του συνόλου του περιβάλλοντος χώρου της ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας το ποσό επιμερίζεται ανάλογα με τα ποσοστά συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου όπως καταγράφονται στις βεβαιώσεις περιουσιακής κατάστασης των συνιδιοκτητών.

2. Στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου περιλαμβάνεται η εξυγίανση και η αποκατάσταση του εδάφους, η κοπή ή/και η αντικατάσταση των πληγέντων δένδρων, η επισκευή ή και αντικατάσταση πλακοστρώσεων, περιτοιχίσεων ή μανδρών.

Οι εργασίες αποκατάστασης δεν μπορεί να αλλοιώνουν το φυσικό τοπίο και περιβάλλον ή τη στάθμη του φυσικού εδάφους, σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις.

 

Ύψος συνδρομής αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου

1. Για οικόπεδα ή γήπεδα έκτασης έως 300 τ.μ., χορηγείται ποσό συνδρομής χιλίων (1.000) ευρώ

2. Για οικόπεδα ή γήπεδα έκτασης άνω των 300 και έως 1.000 τ.μ., χορηγείται ποσό συνδρομής χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ

3. Για οικόπεδα ή γήπεδα έκτασης άνω των 1000 τ.μ., χορηγείται ποσό συνδρομής δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ

 

Δικαιολογητικά για τη χορήγηση συνδρομής

 

Για τη χορήγηση της συνδρομής απαιτούνται υποχρεωτικά:

α. Αίτηση ιδιοκτήτη με τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας, επικοινωνίας, με συνημμένη πράξη προσδιορισμού φόρου ΕΝΦΙΑ 2018 ή βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης (στην περίπτωση που δεν υπάρχουν στη διάθεση της Υπηρεσίας από αίτηση που έχει υποβληθεί για χορήγηση της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης) ή αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας ακινήτου.

β. Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα στην οποία δηλώνεται , μεταξύ άλλων ότι:

• ο περιβάλλων χώρος της ιδιοκτησίας μου / συνιδιοκτησίας μου, με ποσοστό …………%, (διαγράφεται ότι δεν ισχύει) υπέστη ζημιές από την πυρκαγιά της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 και δεν βρίσκεται σε δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, σε αιγιαλό και ρέματα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις.

• Τα τετραγωνικά μέτρα, του συνόλου του οικοπέδου ή γηπέδου

• Συνιδιοκτήτης/τες του ακινήτου

• Τραπεζικός λογαριασμός που θα κατατεθεί η συνδρομή

• Α.Φ.Μ.

• Συναινώ στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνοδεύουν το αίτημά μου και στην αξιοποίηση των στοιχείων του πληγέντος κτηρίου για επιστημονικούς σκοπούς προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος.

• τα στοιχεία που υποβάλλονται με την αίτησή μου είναι αληθή.

• Φωτογραφίες του περιβάλλοντος χώρου υπογεγραμμένες από τον ιδιοκτήτη με εμφανείς τις βλάβες του περιβάλλοντος χώρου.

 

Για τη χορήγηση της συνδρομής συνυποβάλλονται προαιρετικά:

α. Φωτοαντίγραφο δελτίου επανελέγχου ή ελέγχου τριμελούς επιτροπής για το κτήριο εντός του ακινήτου.

β. Φωτοαντίγραφο άλλου παραστατικού στοιχείου καταγραφής βλαβών κτηρίου ή περιβάλλοντος χώρου, που έχει εκδοθεί από άλλη Δημόσια Αρχή για το σκοπό αυτό όπως, Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Δήμου, Δασαρχείου κλπ.

γ. Τεχνική Έκθεση ιδιώτη, μηχανικού ή άλλου κλάδου με ειδικότητα σχετική με την καταγραφή των βλαβών του περιβάλλοντος χώρου καθώς και του τρόπου αποκατάστασης του.

Η αίτηση υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 2690/1999, όπως ισχύει) στους ΤΑΕΦΚ.

 

Διαδικασία χορήγησης συνδρομής αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου

Το ποσό της συνδρομής για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου προσδιορίζεται σύμφωνα με τα παραστατικά στοιχεία που έχουν προσκομιστεί, χωρίς τη διενέργεια περαιτέρω αυτοψίας, εφόσον προσκομιστούν τα προαιρετικώς συνημμένα στην αίτηση στοιχεία και χορηγείται εφάπαξ με την έκδοση σχετικής πράξης έγκρισης από τους αρμόδιους Τ.Α.Ε.Φ.Κ. για τον περιβάλλοντα χώρο κατοικιών και από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) για τον περιβάλλοντα χώρο επιχειρήσεων.