ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ»