Απόσπασμα Πρακτικού της υπ’ αριθ. 26/2-8-2022 διά περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου