Απόσπασμα 1ου πρακτικού 2021 σε δια περιφοράς συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης την 27η Ιουλίου 2021 ημέρα Τρίτη & ώρα 11:00 – 13:00, περί Γνωμοδότησης επί της «Κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022»

Απόσπασμα 1ου πρακτικού 2021 σε δια περιφοράς συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης την 27η Ιουλίου 2021 ημέρα Τρίτη & ώρα 11:00 – 13:00, περί Γνωμοδότησης επί της «Κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022»

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο από ΕΔΩ