Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό νέων προέδρων και μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό νέων προέδρων και μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Κατεβάστε την Απόφαση από ΕΔΩ