ΔΟΠΑΠ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ