ΔΟΠΑΠ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΕΜΒΡΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ