Δ.Ο.Π.Α.Π. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ