Εγγραφές και Λειτουργία του ΚΔΑΠ «Λιμανάκι» για το σχολικό έτος 2020-2021