ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ