ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί γονείς,

Ενημερωθείτε για τη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής
ζωής» έτους 2021-2022, καθώς και τη διαδικασία
ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση voucher  για τους παιδικούς σταθμούς και το ΚΔΑΠ , στην ιστοσελίδα
της ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr

 

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ

Βουδούρης Γεράσιμος