Νεότερη ενημέρωση για το γεωλογικό φαινόμενο της κατολίσθησης στην οδό Καρυωτάκη

Νεότερη ενημέρωση για το γεωλογικό φαινόμενο της κατολίσθησης στην οδό Καρυωτάκη

Ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου ενημερώνει τους πολίτες και τους κατοίκους της περιοχής για την πορεία των άμεσων προσωρινών μέτρων ώστε να επιβραδυνθεί – ανασχεθεί η κατολίσθηση στην οδό Καρυωτάκη στο Νέο Βουτζά, κατόπιν αποφάσεων σε ευρεία σύσκεψη με ειδικούς και επιστήμονες, έως ότου ολοκληρωθούν οι γεωλογικές μελέτες και γίνουν τα απαραίτητα έργα που απαιτεί η περιοχή στα πρανή του ρέματος στο κατάντη τμήμα της εν λόγω οδού.

Η εταιρεία «ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕ» που έχει αναλάβει τις γεωλογικές μελέτες, παρέδωσε εντός του συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος χθες Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022 την τεχνική έκθεση για την τοποθέτηση συρματοκιβωτίων στο κατώτερο τμήμα του πρανούς και αυθημερόν διαβιβάστηκε σχετικό έγγραφο προς την Περιφέρεια Αττικής που είναι ο αρμόδιος φορέας, για την έγκριση κατεπειγουσών επεμβάσεων στα όρια της κοίτης του ρέματος.

Μάλιστα μετά από συνεννόηση του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου με την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας, για να τελεσφορήσουν άμεσα οι διαδικασίες, διαβιβάστηκε συμπληρωματικό έγγραφο στην ΚΣΕ και στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, ώστε να δοθούν οι σχετικές εγκρίσεις και να προχωρήσει η αναγκαία παρέμβαση. 

Ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου παρά το γεγονός ότι το ζήτημα δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων του από την πρώτη στιγμή βρίσκεται δίπλα στους πολίτες για να προχωρήσουν οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Υποδομών και θα ενημερώνει διαρκώς για κάθε εξέλιξη, για τις προτεινόμενες από τους μελετητές, επεμβάσεις, προκειμένου να υλοποιηθούν τα έργα προσωρινής ή οριστικής ανάσχεσης του γεωλογικού φαινομένου της κατολίσθησης.