ΞΕΚΙΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/07/22 ΑΠΟ ΤΙΣ Ο9.00 – 14.00 Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ (ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ) ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΜΕΣΗΣ ΒΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΑΠΛΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ

ΞΕΚΙΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/07/22 ΑΠΟ ΤΙΣ Ο9.00 – 14.00 Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ (ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ) ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΜΕΣΗΣ ΒΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΑΠΛΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ

Ξεκινά από την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022  η υποβολή των  αιτήσεων για την χορήγηση του επιδόματος άμεσων βιοτικών αναγκών από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου  Ραφήνας Πικερμίου, αλλά και των επιδομάτων για απλές επισκευαστικές εργασίες και τραυματισμών από την πυρκαγιά της 19ης Ιουλίου 2022.

Η υποδοχή αιτημάτων από τους ενδιαφερόμενους πολίτες θα πραγματοποιείται καθημερινές από τις 09:00 έως τις 14:00, στο Δημαρχείο Ραφήνας Πικερμίου (Αραφηνίδων Αλών 12), στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα και ανά κατηγορία επιδόματος – ενίσχυσης προβλέπονται:

Α. Επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών 600,00€ για κάθε νοικοκυριό

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση* του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου, αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου & τον τελευταίο λογαριασμό ύδρευσης.

2. Υπεύθυνη δήλωση* συναίνεσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

3. Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους .

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι περισσότεροι του ενός, λόγω συγκατοίκησης, η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ αυτών μετά από εξουσιοδότηση* που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους.

 

Το ως άνω επίδομα χορηγείται εις διπλούν στις κάτωθι περιπτώσεις:

1. Πολύτεκνες οικογένειες με την προσκόμιση Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.

2. Οικογένειες που έχουν Άτομα με Αναπηρίες που λαμβάνουν προνοιακό επίδομα από τα εφαρμοζόμενα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την προσκόμιση απόφασης έγκρισης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ ή Βεβαίωσης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών 600 ευρώ είναι έως τις 20-8-2022

Β. Επίδομα απλών επισκευαστικών εργασιών Μέχρι  6.000,00 € κατ’ ανώτατο όριο

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση* του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου, αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου & τον τελευταίο λογαριασμό ύδρευσης.

2. Έκθεση αυτοψίας εμπειρογνωμόνων του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών.

3. Βεβαίωσης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

4. Υπεύθυνη δήλωση* συναίνεσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

5. Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους.

6. Τελευταία υποβληθείσας Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) συνοδευόμενης από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή, σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας.

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι περισσότεροι του ενός, λόγω συνιδιοκτησίας, η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ αυτών μετά από εξουσιοδότηση* που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους.

 

Επίδομα ποσού τεσσάρων χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (4.500,00€) στα άτομα που, λόγω τραυματισμού τους, από τη φυσική καταστροφή υπέστησαν μόνιμη σωματική βλάβη, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

1. Αίτηση* του ενδιαφερομένου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου, αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου & τον τελευταίο λογαριασμό ύδρευσης.

2. Γνωμάτευση - Βεβαίωση Διευθυντή Κλινικής Νοσοκομείου Ε.Σ.Υ., στην οποία αναφέρεται ότι ο αιτών ή η αιτούσα υπέστη μόνιμη σωματική βλάβη, η οποία προκλήθηκε εξαιτίας της φυσικής καταστροφής.

3. Γνωμάτευση ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) σε ισχύ, για το είδος της πάθησης, το ποσοστό αναπηρίας και τη διάρκειά της.

 

* Τα έντυπα χορηγούνται από την Επιτροπή παραλαβής αιτημάτων του Δήμου.

 

Σχετικά Αρχεία

ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ