ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου με απόλυτο σεβασμό στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης και αίσθημα ευθύνης απέναντι στον πολίτη, δημοσιοποιεί τις θέσεις του όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη του και οι οποίες κατατέθηκαν  στην Επιτροπή Διαβούλευσης.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

  •        Ως προς τα συμπληρωματικά στοιχεία περί Γνωμοδότησης επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ε.Π.Σ. για την πυρόπληκτη περιοχή των Δ.Ε. Νέας Μάκρης και Ραφήνας για την Μελέτη «Οριοθέτησης Ρεμάτων» στην περιοχή που αφορά την Δ.Ε. Ραφήνας

 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ:

1.       Το ρέμα Παππά :

πρέπει να μελετηθεί από την οδό Ροδοδάφνης τουλάχιστον (αν όχι και πιο πριν) διότι το υφιστάμενο τεχνικό δεν επαρκεί και παρουσιάζει πλημμυρικά φαινόμενα

2.       Το ρέμα Καλαβρύτων :

Το συγκεκριμένο ρέμα είναι «μικρό υδατόρεμα» και κανονικά εξαιρείται της διαδικασίας οριοθέτησης, όμως επειδή εμπίπτει σε περιοχή προς πολεοδόμηση πρέπει να μελετηθεί και να διευθετηθεί. Σημειώνεται επιπλέον ότι σε σχέση με τους χάρτες πλημμυρικής επικινδυνότητας (σε εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60) το μικρό αυτό υδατόρεμα δεν περιέχεται στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας.

Επίσης η βαθιά γραμμή συνορεύει αριστερά με την οδό Καλαβρύτων και δεξιά με μικρές ιδιοκτησίες με κατοικίες. Ιστορική κοίτη δεν αναγνωρίστηκε.

Για όλα τα παραπάνω καθώς επίσης και του ότι  στο πλαίσιο της αρχής της βιωσιμότητας και σύμφωνα με τον στόχο να περιοριστούν κατά το δυνατόν αρνητικές οικονομικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, προτείνεται υβριδική λύση με κλειστό αγωγό,  αν όχι σε όλο το τμήμα από την αρχή του έως την οδό Δημοκρατίας τουλάχιστον εκεί που υπάρχουν επηρεαζόμενες κατοικίες (δηλ. λίγο πριν την Αγ. Θωμα έως και την Ανδρου) μήκους 160m. Max .

3.       Το ρέμα Πευκώνα :

Αν είναι δυνατή και επιτρεπτή (ύπαρξη ή μη ιστορικής κοίτης) η μετακίνησή του εκεί που απομακρύνεται από την οδό Μακεδονομάχων έτσι ώστε να έρθει πιο κοντά σε αυτήν (να μετακινηθεί Δυτικά) .

  •        Ως προς τη γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ε.Π.Σ. για την πυρόπληκτη περιοχή των Δ.Ε. Νέας Μάκρης και Ραφήνας

1.       Θέματα με τα όρια περιοχών της ΖΟΕ- όπως αυτά φαίνονται στην ΣΜΠΕ σε σύγκριση με αυτά του ιστοτόπου του ΥΠΕΝ

2.       Αλλαγή χρήσεων γης – πρόταση για τις Ζώνες Αi σε Β’ κατοικία και Γ2i σε Β’ κατοικία

3.       Κύρια Κοινοτική οδός η οδός Δημοκρατίας και Ποσειδώνος (δεν αναφέρεται)

4.       Θέματα με την Ζώνη των 50μ. από αιγιαλό – να εξεταστεί η μείωση της ζώνης

5.       Πολεοδόμηση Πευκώνα – πρόταση να μελετηθεί και το τμήμα από ρέμα Νταού εώς Δυτικό όριο ΕΠΣ (οδός Κωστή Παλαμά

6.       Επανεξέταση χάραξης Παραλιακού Πεζόδρομου

7.       Μελέτη Ομβρίων

Ακολουθούν συνημμένα τα πλήρη κείμενα των εισηγήσεων του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου και οι επισυναπτόμενοι χάρτες για την αναλυτικότερη ενημέρωσή σας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΔΣ ΡΕΜΑΤΑ ΕΠΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΜΠΕ

Topo Καλαβρήτων

Ρέμα Παππά 1

Ρέμα Παππά 2

Ρέμα Πευκώνα