ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ. ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΗΔΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ. ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΗΔΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ

Σε χρόνο ρεκόρ ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου ολοκλήρωσε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού καθαριότητας των σχολικών συγκροτημάτων χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου.

Με τη με αρ.425/1.9.2020 απόφαση Δημάρχου Ραφήνας- Πικερμίου Ευάγγελου Μπουρνούς, προσλήφθηκαν δεκαπέντε άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης και  ένα άτομο μερικής απασχόλησης σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, για το διδακτικό έτος 2020-2021», σύμφωνα με την αρ.50175/7-8-2020 (ΦΕΚ 3324/Β’/7-8-2020) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την αρ.51938/18-8-2020 (ΦΕΚ 3447/Β’/18-8-2020) όμοια πράξη.

Οι  προσληφθέντες  τοποθετήθηκαν στις κατωτέρω σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου, και ανέλαβαν αυθημερόν υπηρεσία, ως εξής:

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

Α/Α

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΘΕΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ/ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ

ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

2

ΛΥΚΕΙΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

3

ΕΕΕΕΚ ΡΑΦΗΝΑΣ

ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

4

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

5

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ

ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

6

1ο-2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

7

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΦΗΝΑΣ

ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

8

3ο ΕΡΓ. ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΦΗΝΑΣ

ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

9

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

10

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ

ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

11

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΦΗΝΑΣ

ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

12

ΕΠΑΛ ΡΑΦΗΝΑΣ

ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

13

2ο ΚΑΙ  3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ

ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

14

1Ο ΚΑΙ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

15

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

16

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΡΑΦΗΝΑΣ

ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Παράλληλα, παρελήφθησαν σήμερα από το Δήμο Ραφήνας Πικερμίου και οι θερμικές πύλες  και από αύριο ξεκινά η τοποθέτησή τους στα σχολικά συγκροτήματα της Δευτεροβάθμιας σε πρώτη φάση.

Οι θερμικές πύλες θα είναι σε πλήρη λειτουργία, μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου και οι σχολικές επιτροπές είχαν έχουν και θα συνεχίσουν να έχουν αμετακίνητη προτεραιότητα, τα παιδιά μας.

Είναι καθήκον και υποχρέωση.

Συνεχίζουμε