ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΟ Ν.ΠΟΝΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ. ΟΜΑΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΟ Ν.ΠΟΝΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ. ΟΜΑΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ

Ολοκληρώθηκαν από την Υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου οι εργασίες εγκατάστασης των αντλιών πίεσης στην δεξαμενή του Ν.Ποντου για την αποκατάσταση της πλήρους και ομαλής υδροδότησης μετά την οριστική μεταφορά στο δίκτυο υδροδότησης του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου.

 Η πίεση του δικτύου θα αυξάνεται  σταδιακά τις επόμενες ημέρες μόλις «πρεσαριστεί» πλήρως το δίκτυο,  ώστε να διασφαλιστεί τεχνικά η αποφυγή τυχόν βλαβών και η ομαλή ροή.

 Είναι αυτονόητο ότι η Υπηρεσία παρακολουθεί καθημερινά την πορεία και την ομαλοποίηση της ροής και αν διαπιστωθούν ή απαιτηθούν βελτιωτικές επί μέρους παρεμβάσεις, αυτές  θα γίνουν άμεσα.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

Υπηρεσία Ύδρευσης Δήμου Ραφήνας Πικερμίου