Ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου ζητά τη συνδρομή των πολιτών για το «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας» - Ανάρτηση ερωτηματολογίου στην ιστοσελίδα του Δήμου

Ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου ζητά τη συνδρομή των πολιτών για το «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας» - Ανάρτηση ερωτηματολογίου στην ιστοσελίδα του Δήμου

Ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου θέτει σε δημόσια διαβούλευση το «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας» (Σ.Α.Π) και ρωτά τη γνώμη των πολιτών πριν προχωρήσει στην τελική εκπόνησή του.   

            Στην ιστοσελίδα του Δήμου μας https://www.rafina-pikermi.gr/ έχει αναρτηθεί κεντρικό μπάνερ όπου οι πολίτες θα μπορούν μέσα σε λίγα λεπτά να απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο που αφορά το εν λόγω σχέδιο. Η διεύθυνση για το ερωτηματολόγιο είναι: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRIeu2igKEYRJjNa456Eza9lhYtCPl4dNwGMos5kHs2kw0RA/viewform  Οι πολίτες που χρειάζονται βοήθεια θα μπορούν να απευθύνονται στο εξής mail: info@0164.syzefxis.gov.gr

Ειδικότερα στην αρχή της ιστοσελίδας του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου https://www.rafina-pikermi.gr/ εμφανίζεται το μπάνερ στο οποίο οι πολίτες έχουν τις εξής δύο δυνατότητες:

  • Να «κλικάρουν» στον τίτλο «Δημόσια Διαβούλευση» για να διαβάσουν αναλυτικές πληροφορίες για το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας.
  • Να «κλικάρουν» στον τίτλο «ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» και να απαντήσουν μέσα σε λίγα λεπτά σε ερωτήσεις ώστε να βοηθήσουν ο καθένας ξεχωριστά στην εκπόνηση του σχεδίου.

            Η πρόταση για τη χρηματοδότηση της δράσης με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)» προϋπολογισμού 37.200,00 ευρώ υποβλήθηκε από τον Δήμο Ραφήνας Πικερμίου και εγκρίθηκε στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος  «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2022», Άξονας Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου (Κωδ. Πρόσκλησης ΣΑΠ-2022).

            Στόχος του Σ.Α.Π. είναι να προσδιοριστούν τα σημεία που χρειάζονται διαμορφώσεις, επεμβάσεις και κατασκευές σε βασικούς δρόμους και σε δημόσιους χώρους (πλατείες, πάρκα κ.α.), ώστε να γίνουν προσβάσιμα σε όλους τους κατοίκους και επισκέπτες και ειδικότερα στους συνανθρώπους μας με κινητικά προβλήματα (ΑμεΑ) και ηλικιωμένους.

            Η γνώμη σας είναι σημαντική. Ισότιμη πρόσβαση σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους από όλους τους πολίτες.