Ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου στο «Δίκτυο Μπλε Δήμων»

Ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου στο «Δίκτυο Μπλε Δήμων»

                       Σημαντικές αποφάσεις και επόμενα βήματα

 

Με την ενεργό συμμετοχή του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου και πολύ σημαντικά αποτελέσματα πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση του «Δικτύου Μπλε Δήμων», η οποία διοργανώθηκε από την Aegean Rebreath σε συνεργασία με την Επιτροπή Νήσων και Πολιτικής Συνοχής της Κ.Ε.Δ.Ε. παρουσία εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των τριών αρμόδιων υπουργείων (Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης-Αλιευτικής Πολιτικής και Περιβάλλοντος).

Στη διάρκεια της συνάντησης διεξήχθη ανοιχτή συζήτηση διάρκειας σχεδόν δύο ωρών, με ανταλλαγή απόψεων για τα προβλήματα και τις ανάγκες που έχουν διαπιστωθεί από τα μέλη του Δικτύου με στόχο την κατάθεση προτάσεων προς τα αρμόδια υπουργεία αλλά και τον καθορισμό των επόμενων βημάτων του Δικτύου.

Οι δήμαρχοι του δικτύου αλλά και μέλη της Επιτροπής Νησιωτικής Πολιτικής αναφέρθηκαν στο εξαιρετικά μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν  με τα θαλάσσια απορρίμματα και την ανάγκη να ενισχυθούν οι προσπάθειες τους από την κεντρική διοίκηση. Επιπροσθέτως, αναφέρθηκαν στην σημαντική δράση του δικτύου και το αποτελεσματικό πλαίσιο δράσεων που έχει αναπτυχθεί.

Στα αποτελέσματα της συνάντησης, η Επιτροπή Νήσων αποφάσισε την εισήγηση προς το Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. για την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το «Δίκτυο Μπλε Δήμων». Παράλληλα αποφασίστηκε η προσχώρηση των Δήμων της Επιτροπής Νήσων στο Δίκτυο, ενώ συζητήθηκε και η κατάθεση πρότασης για  απόκτηση νομικής οντότητας.

Τέλος, τα μέλη του Δικτύου αποφάσισαν την συλλογή προτάσεων για τα τρία (3) αρμόδια υπουργεία (Περιβάλλοντος, Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης), οι οποίες θα κατατεθούν σε δια ζώσης συναντήσεις με τους αρμόδιους υφυπουργούς.

Συνεχίζουμε συμμετέχοντας σε περιβαλλοντικές δράσεις και συνεργασίες σε όλα τα επίπεδα, για ένα καθαρό θαλάσσιο περιβάλλον για όλες και όλους.