ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΛΕΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΝΤΡΑΦΙ ΔΙΩΝΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΛΕΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΝΤΡΑΦΙ ΔΙΩΝΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Η εκτεταμένη χρήση λόγω των εκτάκτων συνθηκών της πυρκαγιάς που ξέσπασε στις 19 Ιουλίου και των αυξημένων αναγκών πυρόσβεσης, αλλά και η απώλεια κυβικών λόγω των βλαβών και των διαρροών από καμένους ή και λιωμένους σωλήνες που καθόλη τη διάρκεια της ημέρας είτε αντικαθίστανται είτε επιδιορθώνονται από τα συνεργεία της Υπηρεσίας Ύδρευσης, έχει οδηγήσει σε μεγάλη απώλεια υδάτινου αποθέματος στις Δεξαμενές Ντραφιου και Διώνης παρά τη συνεχή προσπάθεια πλήρωσης από το δίκτυο.  

Αποτέλεσμα και επειδή το σύστημα λειτουργεί βαρυτικά και παρά την ομαλή λειτουργία των «μπούστερ», να υδρεύονται κανονικά τα χαμηλότερα σημεία του οικισμού, αλλά να αδυνατεί να τροφοδοτηθεί το υψομετρικά υψηλότερο κομμάτι των κατοίκων.

Η Υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου παρακαλεί τους καταναλωτές στα χαμηλότερα σημεία , που υδρεύονται κανονικά, να κάνουν λελογισμένη χρήση για κάποιες ώρες , για να πληρωθεί ο όγκος της δεξαμενής και να μπορέσουν να έχουν ροή και οι συγκάτοικοί μας στα υψηλότερα σημεία.