ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου ενημερώνει ότι λόγω των έκτακτων συνθηκών που έχουν προκληθεί από την πανδημία του κορωνοϊού -COVID 19, παρατείνεται έως 31/1/2021 η  προθεσμία εξόφλησης λογ/σμών ύδρευσης Β΄ τετραμήνου 2020  που λήγουν την 30/11/2020, για την αποφυγή περαιτέρω καταστάσεων συνωστισμού, προστασίας των εργαζομένων και των πολιτών. .

Παράλληλα δίδεται παράταση μέχρι τις 28/2/2021, στην προθεσμία καταβολής δόσεων από ρυθμισμένες οφειλές στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου, λόγω των έκτακτων συνθηκών από την πανδημία COVID-19.

Ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου υπενθυμίζει ότι οι λογαριασμοί μπορούν να εξοφλούνται ηλεκτρονικά μέσω e-banking, ώστε να αποφεύγεται η αυτοπρόσωπη παρουσία  των δημοτών στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο της χρήσης της ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) για την καταβολή οφειλών, δημοσιοποιούνται οδηγίες για τους συμπολίτες μας ως προς τους τρόπους πληρωμής, αλλά και οι αντίστοιχοι τραπεζικοί λογαριασμοί του Δήμου:

Α. Οι λογαριασμοί ύδρευσης εξοφλούνται σε όλες τις Τράπεζες με τον Κωδικό Πληρωμής που αναγράφεται στον λογ/σμό, σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν στο πίσω μέρος του λογαριασμού

Β. Για κατάθεση οποιασδήποτε άλλης οφειλής σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, αναγράφονται  υποχρεωτικά ως αιτιολογία τα παρακάτω

α. τον Κ.Α. Ταμείου

β. το Α.Φ.Μ.

γ. Επώνυμο/Όνομα

και απαραίτητα την αιτία, δηλαδή από που προέρχεται (π.χ. ρύθμιση, ΤΑΠ, κλήση, κλαδιά κλπ)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΒΑΝ : GR65 0172 1860 0051 8608 4061 128     -   5186.084061.128    

ALPHABANK

IBAN : GR74 0140 9700 9700 0200 1000 018     -   97.0002.0010.00018

EUROBANK

IBAN: GR55 0260 3780 0005 9020 0029 835      -    0026.0378.59.0200029.835

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΙΒΑΝ: GR63 0110 7060 0000 7060 0224 037      -    706/002240-37