ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιπυρική περίοδο έτους 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιπυρική περίοδο έτους 2021