ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ