Πολεοδομικά Σχέδια

Πολεοδομικά Σχέδια

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/98457/2483/03-01-2023 Διαβιβαστικό της Δ/νσης πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ,

στον παρακάτω σύνδεσμο βρίσκονται οι γνωμοδοτήσεις του ΚΕΣΥΠΟΘΑ σχετικά με τις υποβληθείσες ενστάσεις του πολεοδομικού Σχεδίου του ΡΣΕ μετά την ανάρτηση

του «Πολεοδομικού - Ρυμοτομικού Σχεδίου» για τις ΜΠΕ1: Αγία Μαρίνα, ΜΠΕ2: Μάτι, ΡΠΕ1: Κόκκινο Λιμανάκι, ΡΠΕ2: Σκουφέϊκα, ΡΠΕ3: Πευκώνας, καθώς και της προσαρμογής των οριογραμμών με έργα στα υδατορέματαΑμπελούπολη (ΠΡ ΑΜΠ 1 έως 2), Ζούμπερι (ΠΡ ΖΟΥ 0 έως 4), Νέου Βουτζά (ΠΡ ΒΟΥ 1 έως 4), Παππά (ΠΡ ΠΑΠ 1 έως 2) και Πευκώνα (ΠΡ ΠΕΥ 1), καθώς και οι πίνακες ενστάσεων και τα διαγράμματα μελέτης όπως αυτά διαμορφώθηκαν.

Περισσότερα ΕΔΩ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Πράξη 80 2022

Πράξη 113 2022

Πράξη 140 2022

Ενστάσεις Β1 Στάδιο-Εκτός περιοχών ΠΕ

Ενστάσεις Β1 Στάδιο-Εντός σχεδίου Κόκκινο Λιμανάκι

Ενστάσεις Β1 Στάδιο-Κόκκινο Λιμανάκι

Ενστάσεις Β1 Στάδιο-Μάτι

Ενστάσεις Β1 Στάδιο-Πευκώνας

Ενστάσεις Β1 Στάδιο-Σκουφέικα

Διανομή Πινακίδων

Διάγραμμα 2. 1-19

Διάγραμμα 2. 2-19

Διάγραμμα 2. 3-19

Διάγραμμα 2. 4-19

Διάγραμμα 2. 5-19

Διάγραμμα 2. 6-19

Διάγραμμα 2. 7-19

Διάγραμμα 2. 8-19

Διάγραμμα 2. 9-19

Διάγραμμα 2. 10-19

Διάγραμμα 2. 11-19

Διάγραμμα 2. 12-19

Διάγραμμα 2. 13-19

Διάγραμμα 2. 14-19

Διάγραμμα 2. 15-19

Διάγραμμα 2. 16-19

Διάγραμμα 2. 17-19

Διάγραμμα 2. 18-19

Διάγραμμα 2. 19-19