ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ (EFIIA)

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ (EFIIA)

Ένα ακόμη βήμα στο διαρκή και μόνιμο αγώνα του για την καλύτερη δυνατή οργάνωση στο επίπεδο της πρόληψης αλλά και της καταπολέμησης πυρκαγιών κάνει ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου με τη συμμετοχή του στο  πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Διαχείρισης Πυρκαγιών (EFIIA), μετά και την ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής του Επιτροπής.

Το πρόγραμμα  «Πρόληψη και καταπολέμηση των πυρκαγιών», εισαγάγει ένα νέο  οικοσύστημα για την ολιστική διαχείριση των πυρκαγιών. Το συγκεκριμένο οικοσύστημα συγκεντρώνει  γνώση/εμπειρία από διαφορετικά πεδία και αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες ώστε να καλυφθούν οι τρείς  σημαντικοί πυλώνες διαχείρισης της πυρκαγιάς, δηλαδή: 

∙ Πρόληψη και ετοιμότητα (P1)

∙ Ανίχνευση και άμεση απόκριση (P2)

∙ Αποκατάσταση και Προσαρμογή (P3)

Στον τομέα της τεχνολογίας, η κοινοπραξία EFIIA στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε πανευρωπαϊκές υποδομές  υπολογιστών που διευκολύνουν: α) την επεξεργασία μεγάλων όγκων πληροφοριών, και β) την  αποθήκευση/αρχειοθέτηση των πληροφοριών που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των αρνητικών  επιπτώσεων των πυρκαγιών που θα λάβουν χώρα στο μέλλον.

Η λειτουργία του συστήματος EFIIA στηρίζεται σε μια κατανεμημένη αρχιτεκτονική, με παρουσία στο πεδίο, σε  ερευνητικούς φορείς, σε υπηρεσίες καταπολέμησης πυρκαγιών, στην πολιτική προστασία ή σε άλλες  κυβερνητικές η διοικητικές αρχές.

Επομένως εκτός από τις προηγμένες υπολογιστικές εγκαταστάσεις που  εκμεταλλεύεται ο EFIIA, βασίζεται επίσης σε προηγμένα δίκτυα, ενοποιώντας όλο αυτό τον πλούτο  πληροφοριών και γνώσεων.

Προς το σκοπό αυτό θα αξιοποιηθούν τα ευρωπαικά ερευνητικά δίκτυα  (national research networks) καθώς και υπερυπολογιστικά κέντρα όπως το κέντρο CINECA στην Ιταλία.

Το σύστημα EFIIA θα συμπεριλαμβάνει πολυεπίπεδη ικανότητα εποπτείας και ανίχνευσης με εμπλοκή  δορυφορικών μέσων (σύστημα Copernicus, προϊόντα ανάλυσης δορυφορικών λήψεων), επίγειων  αισθητήρων καθώς και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων. Επίσης, το σύστημα EFIIA προβλέπει τη  συνδρομή των εναέριων μέσων κατάσβεσης με πολυπαραγοντικό προγραμματισμό και ακριβή αποτύπωση  της επιχειρησιακής εικόνα (Common operational picture) .

Τέλος το σύστημα EFIIA θα καλύπτει τη  διασύνδεση με τους πολίτες για την λήψη και επεξεργασία πρόσθετης πληροφορίας αλλά και την παραγωγή  εξατομικευμένων ειδοποιήσεων (όπως υποδείξεις εκκένωσης με εύρωστη καθοδήγηση).

Οι πληροφορίες που βρίσκονται μέσα στα συστήματα του EFIIA διατίθενται στις εξής μορφές: ∙ O πληροφορίες που συλλέγονται σε πραγματικό χρόνο από το πεδίο μέσω παρατήρησης ∙ Περίληψη πληροφοριών με την μορφή ιστορικών συνόψεων, που χρησιμεύουν στην περαιτέρω ανάλυση. ∙ Βαθμονομημένα μοντέλα που εξυπηρετούν όλους τους πυλώνες του οικοσυστήματος του EFIIA (χάρτες  κινδύνου πυρκαγιάς, χρήσης γης, κλπ.) για προγνωστική λειτουργικότητα.

Κάθε τρόπος, κάθε μέσο, κάθε σχέδιο ή δράση που ενισχύει την Πολιτική Προστασία στη Ραφήνα και το Πικέρμι αποτελεί προτεραιότητα για τη Διοίκηση του Δήμου.