ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ 1Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ