ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 2Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 2Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Πρόσκληση στη 2η Δημόσια Διαβούλευση με θέμα: "Παρουσίαση Υφιστάμενης Κατάστασης & Εναλλακτικών Προτάσεων ΣΒΑΚ Ραφήνας Πικερμίου"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ