ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10283 13-07-2020 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ