Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, την Τρίτη 20/10/2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, την Τρίτη 20/10/2020

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  κ. Κων/νος Μώρος, έχοντας υπόψη:

  1. Tις διατάξεις της υπ’ αριθ. 163/2020 (αρ. πρωτ. 33282/29.5.2020) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών
  2. Tις διατάξεις της υπ’ αριθ. 60249/22-09-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών
  3. Την υπ’ αριθ. 41179/2014 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2970/τ.Β’/4-11-2014) «Παράρτημα - Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου «…Το εγκεκριμένο από το δημοτικό συμβούλιο στρατηγικό σχέδιο τίθεται προς συζήτηση στη δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και παράλληλα δημοσιοποιείται για διαβούλευση  με καταχώρηση στην ιστοσελίδα του Δήμου».

ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) την Τρίτη 20/10/2020 με ώρα έναρξης 09:00  και ώρα λήξης 11:00 με μοναδικό θέμα συζήτησης:

  • το εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο, Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού 2019-2023 (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2019-2023) Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου»

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Κωνσταντίνος Μώρος

 

Κατεβάστε το αρχείο της Πρόσκλησης από ΕΔΩ