Πρόσκληση σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία « ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ (Δ.Ο.Π.Α.Π.) »