Στρατηγική ανάπτυξη με σχέδιο - Προκηρύχθηκε το Τοπικό Πολεοδομικό του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου

Στρατηγική ανάπτυξη με σχέδιο - Προκηρύχθηκε το Τοπικό Πολεοδομικό του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου

Με επιτυχία στέφθηκαν οι επίμονες προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, μετά και τη δέσμευση του αρμόδιου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς προκηρύχθηκε (ΑΔΑ: 9 ΕΠΜ46Ψ842-ΤΔΓ) η σύμβαση εκπόνησης μελέτης για το «Τοπικό Πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου», γεγονός που ανοίγει  το δρόμο για ένα συνολικό στρατηγικό αναπτυξιακό σχεδιασμό ενόψει και της ένταξης στο σχέδιο πόλης περιοχών της ΔΕ Ραφήνας και της ΔΕ Πικερμίου.

            Ειδικότερα, η προκήρυξη αφορά την εκπόνηση του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Τ.Π.Σ.) βάσει του Νέου Χωροταξικού Νόμου 4759/2020 (ΦΕΚ Α’ 245) «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλων διατάξεων», στα όρια του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου (ΔΕ Πικερμίου, Ραφήνας) όπως αυτά καθορίστηκαν με το Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και των απαραίτητων υποστηρικτικών μελετών.

            Η μελέτη συνολικής εκτιμώμενης αξίας 459.922,97 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) έχει ενταχθεί στο B’ τμήμα των προγραμμάτων εκπόνησης Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020-και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ειδικότερα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – ΣΑΤΑ 075, υπό τη γενική ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ». Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί εξ’ ολοκλήρου από το Ε.Σ.Π.Α. (Ε.Τ.Π.Α. και ΠΔΕ). 

            Βάζουμε τάξη στο χώρο με ασφάλεια Δικαίου, εξασφαλίζουμε ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο, διαμορφώνουμε τις χρήσεις γης που απαιτούνται στην περιοχή μας και θέτουμε τις προϋποθέσεις για την αναγκαία οικονομική ανάπτυξη στο μικροκλίμα του τόπου μας.

Πάντα δίπλα στον πολίτη.

Συνεχίζουμε...