Τεχνικό Πρόγραμμα 2022 Δήμου Ραφήνας Πικερμίου

Τεχνικό Πρόγραμμα 2022 Δήμου Ραφήνας Πικερμίου

                      Έργα συνολικού ύψους 26.952.000 ευρώ

               Ανάλυση ανά Δημοτική Ενότητα και ανά κάτοικο  

 

Πέραν των μεγάλων έργων (αποχετευτικό δίκτυο - επιδιόρθωση υποδομών στις πυρόπληκτες περιοχές) που είναι σε εξέλιξη αυτό το διάστημα στον Δήμο Ραφήνας Πικερμίου, το τεχνικό πρόγραμμα για το 2022 που ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο, προβλέπει συνολικές παρεμβάσεις ύψους 26.952.000 ευρώ.

Η τεχνική υπηρεσία με την αρωγή του Αντιδημάρχου κ. Παναγιώτη Καλφαντή προχώρησε σε μια πλήρη κωδικοποίηση και γραφιστική ανάλυση των έργων ανά Δημοτική Ενότητα αλλά και την αναλογία δαπανών ανά κάτοικο, σε μια προσπάθεια το σύνολο του τεχνικού προγράμματος να γίνει απολύτως εύληπτο και κατανοητό από κάθε πολίτη.

Ειδικότερα, όπως φαίνεται και στους παρακάτω πίνακες:

Α. Το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων στο συντριπτικό ποσοστό 95% δηλ. 25.530.000 ευρώ αφορά έργα ενώ το υπόλοιπο 1.422.000 ευρώ (ποσοστό 5%) μελέτες.

Β. Το ποσοστό των περιφερειακών χρηματοδοτήσεων φθάνει το 86%, δηλ. 23.082.000 ευρώ ενώ από ιδίους πόρους το ποσοστό είναι 14% δηλ. 3.870.000.

Γ. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι αναλογίες δαπανών για τις Δημοτικές Κοινότητες Ραφήνας και Πικερμίου καθώς για τη μεν Ραφήνα το ποσοστό είναι 60% δηλ. 16.050.000 ευρώ ενώ για το Πικέρμι 40% δηλ. 10.902.000 ευρώ.

Δ. Όταν γίνει η αναγωγή κατ’ άτομο η εικόνα αντιστρέφεται καθώς διαπιστώνεται ότι για τη μεν Ραφήνα η αναλογία ανά Δημότη είναι 1234 ευρώ ενώ για το Πικέρμι 1557 ευρώ.

Συμπερασματικά:

Η δημοτική αρχή με λελογισμένη χρήση των ιδίων πόρων οι οποίοι ούτως ή άλλως είναι περιορισμένοι, με συντονισμένη προσπάθεια, σκληρή δουλειά και επίμονες ενέργειες έχει καταφέρει να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο από την Κεντρική Διοίκηση, Περιφέρεια και Κοινοτικούς πόρους, για την προώθηση μικρών και μεγάλων παρεμβάσεων που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής όλων των πολιτών.

Από τα στοιχεία και τους πίνακες προκύπτει ότι η Διοίκηση κινείται με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες για την επίλυση χρόνιων προβλημάτων και την υλοποίηση έργων υποδομής σε όλο το εύρος του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου.

Κατεβάστε τα σχετικά Γραφήματα από ΕΔΩ