ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΟΠΑΠ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ