Ισολογισμός & Κατάσταση Αποτελεσμάτων ΔΕΑΑΠ ΜΑΕ οικ.ετους 2021