Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου - 08/08/2022