ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ – ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ – ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΒΑΛΕΡΗ, Εντεταλμένη Σύμβουλος με αρμοδιότητα τα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Εντεταλμένος Σύμβουλος με αρμοδιότητα τα θέματα Παιδείας, Ανακύκλωσης, διαχείρισης Βιοαποβλήτων.

ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Εντεταλμένος Σύμβουλος με αρμοδιότητα τα θέματα συντήρησης και επέκτασης πρασίνου και διαχείρισης των συνεργείων για την αντιμετώπιση ζητημάτων καθημερινότητας.