ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη τεσσάρων ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών λόγω πυρκαγιών της 19ης Ιουλίου 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.4765/2021

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, PDF icon ΑΙΤΗΣΗ, PDF icon ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις: 

«ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά κατά προτεραιότητα τη συνημμένη στην παρούσα αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα   δικαιολογητικά στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: protokolo@0164.syzefxis.gov.gr

ή εναλλακτικά στο Κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, επί της οδού Αραφηνίδων Αλών 12, Ραφήνα- 19009 (Πληροφορίες: Σοφία Παπαγεωργίου, Βασιλική Φωτιάδη, στα τηλ: 22943 – 21029, 21056).

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι επτά (7) ημέρες και αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας

και στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, και συγκεκριμένα από 24-9-2022,  ημέρα   Σάββατο   έως  και τις 30-9-2022 ημέρα  Παρασκευή

Κατηγορία: 
Προκήρυξη