ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022