Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου - 18/11/2022