ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΑΡΑΠΚΙΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Πρόεδρος

 

 

ΠΑΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Τακτικό μέλος

 

 

ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Τακτικό μέλος

 

 

ΤΣΕΜΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Τακτικό μέλος

 

 

ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τακτικό μέλος

 

 

ΚΑΡΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Τακτικό μέλος

 

 

ΒΑΡΟΥΤΕΛΛΗ ΡΟΔΟΚΛΕΙΑ

Τακτικό μέλος

 

 

ΓΚΕΡΔΙΔΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τακτικό μέλος

 

 

ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Τακτικό μέλος

 

 

ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τακτικό μέλος

 

 

ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Τακτικό μέλος

 

  ΧΑΤΟΓΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Τακτικό μέλος  
  ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ Τακτικό μέλος  

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Πρόεδρος

 

 

ΑΡΑΠΚΙΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Τακτικό μέλος

 

 

ΚΑΛΦΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Τακτικό μέλος

 

 

ΠΑΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Τακτικό μέλος

 

 

ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τακτικό μέλος

 

 

ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Τακτικό μέλος

 

 

ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ

Τακτικό μέλος

 

 

ΚΟΤΣΟΛΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Τακτικό μέλος

 

 

ΠΟΡΦΥΡΗ ΜΑΡΙΑ

Τακτικό μέλος

 

 

ΧΑΡΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Τακτικό μέλος

 

 

ΤΑΤΑΡΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Τακτικό μέλος

 

  ΠΑΝΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Τακτικό μέλος