ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΑΔΙΟ Β1 - ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» .

Έχοντας υπόψη την υπ’ αρίθμ 36/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΡΨΤ1Ω16-ΔΝΡ), καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα Πικερμίου, Ολυμπιονικών 4, Πλατεία Αγ. Χριστοφόρου, Πικέρμι, τις εργάσιμες ημέρες από τις 9.00 έως τις 13.00, από την 28η/02/2023  και για 20 ημερολογιακές ημέρες, προκειμένου να λάβουν γνώση του Πολεοδομικού Σχεδίου και να υποβάλλουν Δηλώσεις Ιδιοκτησίας .

Τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται ή ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή στο πρωτόκολλο του Δήμου , ή ηλεκτρονικά στο e-mail: protokolo@0164.syzefxis.gov.gr

Επισυνάπτουμε  Έντυπο Δήλωσης Ιδιοκτησίας και Οδηγίες Συμπλήρωσης

 

1. ΡΨΤ1Ω16-ΔΝΡ

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

3. Π.1_ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ_Β_ΣΤΑΔΙΟ

4. Π,2,1

5. Π.2.2

6. Π.2.3

7. Π.2.4

8. Π.2.5

9. Π.2.6

10. Π.2.7

11. Π.2.8

12. ΕΝΤΥΠΟ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙ

13. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

14. ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

15.ΠΙΚΕΡΜΙ_plot_E1000_KTHMATOGRAFISH-Π1_E1000

16.ΠΙΚΕΡΜΙ_plot_E1000_KTHMATOGRAFISH-Π2_E1000

17.ΠΙΚΕΡΜΙ_plot_E1000_KTHMATOGRAFISH-Π3_E1000

18.ΠΙΚΕΡΜΙ_plot_E1000_KTHMATOGRAFISH-Π4_E1000

19.ΠΙΚΕΡΜΙ_plot_E1000_KTHMATOGRAFISH-Π5_E1000

20.ΠΙΚΕΡΜΙ_plot_E1000_KTHMATOGRAFISH-Π6_E1000

21.ΠΙΚΕΡΜΙ_plot_E1000_KTHMATOGRAFISH-Π7_E1000

22.ΠΙΚΕΡΜΙ_plot_E1000_KTHMATOGRAFISH-Π8_E1000

23.ΠΑΡΑΤΑΣΗ