ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ

ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ,  Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και θεμάτων Ανακύκλωσης με τις ακόλουθες αρμοδιότητες 

  • Πολιτική Προστασία
  • Συγκρότηση συνεργείων έκτακτης ανάγκης 
  • Υπηρεσία Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος
  • Υποβοήθηση και παρακολούθηση της ομαλής διεκπεραίωσης των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Κοινότητα Πικερμίου
  • Υποβολή προτάσεων και τη συνεργασία με όλες τις Υπηρεσίες για έργα, εργασίες και υπηρεσίες που εκτελούνται και προσφέρονται στη Δημοτική Κοινότητα Πικερμίου.

Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος παραμένει μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.