ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ

Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Απορριμμάτων - Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας με ακόλουθες αρμοδιότητες:

  • Εποπτείας Υπηρεσίας Καθαριότητας οικιακών, βλαστικών, ογκωδών απορριμμάτων και Ανακύκλωσης
  • Εποπτείας Λαϊκών Αγορών, άσκησης υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και εμποροπανηγύρεων
  • Καθαρισμού και ευταξίας Δημοτικών Κοιμητηρίων
  • Αδέσποτων ζώων
  • Πολιτικής Προστασίας
  • Συγκρότησης συνεργείων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών

Ο ανωτέρω αντιδήμαρχος ορίζεται και μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής